Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz

Zakázkový ekonomický systém Kaiser SQL

Kaiser SQL je nový moderní grafický informační systém podniku, který využívá téměř patnáctileté zkušenosti s vývojem a implementací systému KAISER pro prostředí operačního systému MS DOS.

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

info@tripem.cz
www.tripem.cz

 

Modulární struktura

Systém je vybudován jako otevřený s modulární strukturou. Tato koncepce umožňuje instalaci programu podle požadavků zákazníka a neuzavírá cestu k další instalaci a nebo vývoji zákaznických modulů.

Platforma

Technologicky je systém realizován na platformě Microsoft.Net pomocí nástrojů Visual Studio .Net. Jako datová základna je využíván Microsoft SQL server 2000 nebo MSDE 2000.

Systém KAISER SQL umožňuje konfiguraci podle účetních potřeb klienta. Hospodářský výsledek je možno sledovat až do úrovně závod, středisko, činnost, zakázka, obchodní případ. Stejně tak majetkové účty je možné podle konfigurace sledovat až do členění středisko, zakázka, obchodní případ.

Široké spektum využití

Systém je řešen tak, že splňuje požadavky pro provoz v širokém spektru organizací (obchod, stavebnictví, výroba, služby, projekce, zemědělství...)

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz