Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz

Digitalizace dokumentů

 

Funkce

Databázové centrální úložistě dokumentů
Skenování dokladů přímo při jejich evidenci
Možnost uchování smluv, rámcových smluv, předávacích protokolů s přímou vazbou na podniky, zakázky, zaměstnance, apod.
Hromadné skenování dokumentů s pomocí čárových kódů
Přístup na elektronický prvotní doklad z jakékoliv části aplikace dle přístupových práv (pohyby hlavní knihy, zakázky, majetek)
Zajištěná neměnnost dokumentu
Společné zálohování a archivace dokumentů
Vyšší zabezpečení dokumentů

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz