Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz
Účetnictví 

 

Funkce

Účetní sestavy v definici pro více jazyků
Státní výkazy česky, německy a anglicky
Sestavy vyhodnocení středisek, výkonů, zakázek
Účetní a logické saldokonto, valutové saldo
Účtování CZK a valuty
Řízení vstupu účtování z podřízených modulů
Rozbory pohledávek a závazků,odsouhlasení
Návrh zápočtů
Výkaz DPH a hlášení VIES, hlídání a tvorba opravných hlášení DPH
Vnitropodnikové účtování, rozpouštění režií
Penále a upomínky
Modelování vývoje financí
Porovnání plán a skutečnost

Doklady

Účetní doklady
Přijaté a vystavené faktury Banka, platební příkazy a homebanking
Pokladna
Splátkové a výnosové kalendáře Tisk knih, dokladů a rozborů

 

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz