Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz
Zásoby a odbyt

 

 

Funkce

Možnost vedení více skladů, sledování šarží
Metoda váženého průměru, pevných cen a FIFO
Evidence a sledování pohybu seriových čísel
Rozdělení skladu do účetních skupin a automatické záúčtování pohybů
Normativy ruční a automatické, výpočty potřeb doplnění zásob
Obrátka zásob a bezpohybové stavy
Zpracování inventur
Blokování položek pro zákazníky
Sledování pohybu obalů a obalové saldokonto
Ceníky podle odběratelů, rabatových skupin a měn
Nabídky dodavatelů cenové a časové
Alternativní položky a definování skupin položek
Fakturace výdejky nebo hromadná fakturace
Zálohové faktury ručně nebo podle přijatých objednávek
Kriteriální rozbory obratu, marže
Oblokování podniků podle více podmínek

Doklady

Příjemka (nákup, výroba)
Výdejka (spotřeba, prodej, manka)
Převodka (přesun mezi sklady nebo položkami)
Přecenění
Objednávky přijaté a vystavené
Faktury

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz