Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem info@tripem.cz

Zakázky

 

Funkce

Vyhodnocení kalkulace podle skupin
Porovnání plánu a skutečně účtovaných položek
Vazba na prvotní doklady (sklad, faktury…)
Tvorba plánu fakturace a potřeb nákupu
Vystavování faktur ze zakázek
Sledování nedodaných položek
Výpočty náběhu a odvádění nedokončené výroby
Řízení přístupu k zakázkám podle uživatelů a týmů
Přístup k souvisejícím datům zakázky(smlouvy, výkresy, atesty, fotodokumentace)
Vazba vystavených objednávek, úkolů a aktivit k zakázkám
Statistika a rozbory
Sledování nákladů a výnosů dle obchodní nabídky
Průběžné vyhodnocení řádek obchodních nabídek, sekcí nabídky nebo celé nabídky
Sledování skladových a účetních dokladů ve vazbě na obchodní nabídky
Sledování půjčovny a interní dopravy pro zakázky
Obchodní statistika nabídek a zakázek

Doklady

Karta zakázky
Detail položky zakázky
Definice typů zakázek (tuzemsko, export, obchodní ..)
Definice plánovacích skupin
Zadání plánu podle skupin a času
Nabídky
Evidence provedených prací
Evidence obchodních nabídek
Kalkulace nákladů a výnosů zakázky, sledování až na řádky obchodních nabídek
Výkazy fakturace

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz