Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz

Vlastnosti

 

Technologie

Microsoft .Net
Microsoft SQL Sever
Standardní grafické rozhraní Windows
Přehledné a jednotné ovládání celého systému
Propojení na programy MS OFFICE
Export dat XLS, DOC, PDF, HTML
Vazba na e-mail, internet explorer Inteligentní replikace dat, umožňující práci ve vzdálených lokalitách bez nutnosti pevného spojení
Uživatelské přizpůsobení prostředí a pohledu na data
Uživatelsky vytvářené sestavy a jejich archiv
Rychlé a jednoduché výběry a třídění dat
Více současně otevřených objektů

Funkčnost

Průběžný způsob práce – všechny doklady mohou být okamžitě zpracovány
Plynulý přechod mezi účetními obdobími a jejich překrývání
Automatické účtování jednotlivých modulů podle požadavku účtové osnovy organizace
Ukládání prvotních dokladů do datové podoby
Střediskový provoz
Vzdálený přístup
Vysoká výkonnost a stabilita systému
Okamžitá odezva
Rychlá dostupnost souvisejících dat (navigace)
Rychlé nastavení a implementace
Centralizovaná správa systému

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz