Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz

Bezpečnost

 

Technologie databázového stroje Microsoft SQL server

Transakční zpracování dat
Zajištění konzistence
Přístup k datové základně
Zálohování

Řízení přístupu uživatelů

Základní přístupy a role uživatelů v modulech
Nastavení úrovně přístupu uživatele k datovým objektům
Přístupy uživatelů k položkám menu

Sledování

Osoby pořízení, změn a odpovědné osoby dokladů
Zaznamenávání operací prováděných uživatelem

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz