Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz

Majetek 

 

 

Funkce

Výpočet účetních a daňových odpisů
Automatické zúčtování změn majetku a odpisů
Přehledy matejku Inventurní a místní seznamy
Rozbory pohybů a odpisů
Porovnání daňové a účetní odpisy
Podklady pro výpočet odložené daně
Modelování plánu odpisů
Evidence záručních listů
Podklady pro silniční daň

Doklady

Karty majetku
Doklady změn majetku
Data plánu odpisu
Změny způsobu odpisu
Definice skupin majetku a jeho účtování
Číselníky SKP, doby odpisu, míst uložení

 

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz