Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz

Kontakty

 

Funkce

Evidence podniků a jejich poboček
Evidence osob
Vazby osoby v podniku a obráceně
Definice sledovaných aktivit
Sledování aktivit ve vazbě uživatelé, podniky, osoby, zakázky
Definice typů úkolů Evidence úkolů (splněné, neslněné, privátní, zmeškané ..)
Zadávání a pohyb úkolů vazbě uživatelé, podniky, osoby, zakázky
Sady kontaktů
Hromadná korespondence
Zadávání úkolů pro skupiny uživatelů
Zpětná reakce na splnění či nesplnění úkolu v zadaném termínu

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz