Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem info@tripem.cz

Manažerské výstupy

 

Funkce

Definice vnitropodnikových výkazů
Možnost zadání plánu výkazů pro jednotlivá střediska
Vyhodnocení a porovnání skutečně dosažených výsleků s plánem pro jednotlivá střediska, nebo pro celý podnik
Sledování vývoje závazků a pohledávek, vývoj hodnoty skladu a stavu financí
Obchodní statistika odběrů a dodávek jednotlivých partnerů, včetně sledování platební morálky

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz