Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem  info@tripem.cz
Hlavní modul 

 

 

Funkce

Evidence podniků (adresa, pobočky, bankovní účty, vlastnosti, dokumenty)
Definice práv skupin a uživatelů
Definice lokalit a způsobů automatické výměny dat
Správa hlavních číselníků (daňové typy, střediska, účtovací předpisy, organizační jednotky, měny, kurzy)
Definice účtové osnovy (řídí požadavky na sledování středisek, zakázek, saldokonta )
Číselné řady dokladů (rozlišení podle typu dokladu, lokality, střediska a číslovací akce)
Definice hospodářského období
Sledování prováděných akcí a změn

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz