Zakázkový ekonomický informační systém Kaiser SQL

© 2007 Tripem info@tripem.cz

Doprava

 

Funkce

Evidence vozidel podle typů
Evidence záznamů o provozu vozidla
Evidence jízd
Evidence karet CCS
Sledování spotřeby, párovaní čerpání se záznamem CCS
Automatické vyúčtování jízd interní, externí, soukromé
Evidence a plán oprav
Podklady pro silniční daň a povinné pojištění

 

 

 

Kontakt:

Tripem
Petr Mezera
Kyšice 278
330 01 Kyšice
Telefon: 602 340 127

E-mail: info@tripem.cz
http:// www.tripem.cz